Auxilium - Doradztwo Prawne i Biznesowe

Przedsiębiorca może domagać się zwrotu kosztów windykacji od dłużnika

Konieczność ponoszenia przez przedsiębiorców kosztów związanych z windykacją należności od nierzetelnych kontrahentów często skutkowała rezygnacją z podejmowania dalszych czynności mających na celu odzyskanie długu. Dodatkowo z powodu braku możliwości obciążania dłużników takimi kosztami, sytuacja ta była przez niektórych dłużników nagminnie wykorzystywana – celem otrzymania wbrew woli wierzyciela „pożyczki” na bardzo korzystnych warunkach. Omawiana kwestia uległa zmianie wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, o której obowiązywaniu niestety przedsiębiorcy często nie wiedzą.

Więcej...

Konsekwencje niezgłoszenia sprawozdania finansowego spółki do KRS

Składanie do Krajowego Rejestru Sądowego przez spółki takich dokumentów, jak sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności, jest jednym z podstawowych obowiązków zarejestrowanych spółek, który wynika z ustawy o rachunkowości...

Więcej...

Jak uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy?

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, którą można otrzymać z urzędu pracy jest bardzo korzystnym źródłem pozyskania środków dla początkujących przedsiębiorców. Należy jednak mieć świadomość, iż nie każdy może z takiej pomocy skorzystać.

Więcej...

Niniejsza strona używa plików cookies, a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystywanie Więcej...